2010. január 31., vasárnap

1. Varázslat (2. rész)
A délelőtt hosszabbra nyúlt, mint szerettem volna. A legtöbbször azt kívántam, bárcsak megnyílna alattam a könyvtár kopottas hajópadlója, és elnyelne a fekete föld. Sajnos azonban erre is, akárcsak a hercegemre, hiába vártam, nem érkezett meg.

Szerencsétlenségemre Kimberly és csapata sokáig időztek a könyvtárban, nem adva meg nekem az alkalmat, hogy hazamehessek átöltözni – és egy kiadós adagban elsírni a bánatomat a naplómnak. Majdnem dél körül már kezdtem arra gyanakodni, hogy miattam maradnak ennyi ideig. Olyan témákban kéregettek könyveket maguknak, amihez egyébként hozzá sem szagoltak, és amikor elcuppogtam a csatakos cipőmben előttük, hangosan felröhögtek. Sorozatos megaláztatás volt, és a lehető legnagyobb kreativitást is előhoztam belőlük, hiszen minden alkalommal más-más sértéseket vágtak a fejemhez, kétszer ugyanazt soha.

Fel kellett volna háborodnom, ki kellett volna mutatnom a megalázott haragomat, ami belülről szinte szétfeszítette a mellkasomat. Sikítva kellett volna kitépkednem Kimberly tökéletesen beállított hajszálait, és a még tökéletesebb pasijának az arcába vágni, de ehelyett némán tűrtem, amit velem műveltek. Vérzett a szívem, minden egyes alkalommal egy karót döftek belém, amikor a sértegetéseik nyilait belém eresztették, míg a végén már csak arra vágytam, hogy legyen vége. A könnyeim felmarták a lelkemet, amiért nem engedtem őket szabadon végigfolyni szánalmas arcomon. Semmit nem engedtem szabadon, ami én voltam. Gúzsba kötöttem a saját szabadságomat, mintha önmagam hóhérja lettem volna.

A közeli templom harangtornya elütötte a delet, mire Kimberly egyik nyafka barátnője felállt, és a földre ejtette a kezében heverő vaskos kötetet. A könyv hangos puffanása visszhangzott a könyvtár magas, ovális mennyezete és a hajópadló között. Mindenki egy emberként kapta fel a fejét a zajra.

– Nem mehetnénk már? Most már bűzlik is, és ebben már semmi vicceset nem látok – jegyezte meg a fejével felém intve, mire vörös hajzuhatagának illusztris költeménye megrebbent fehér arca körül.

Mindenki rám nézett, ki undorral, ki megvető gúnnyal az arcán, én pedig elvörösödve be akartam bújni a pultom alá. Már szinte reszkettem a ki nem adott feszültség miatt, de nem mutattam feléjük. Nem akartam, hogy lássák. Olyan akartam lenni, mint ők. Rideg és kegyetlen, hogy bármikor belerúghassak az előttem szenvedőbe minden lelkiismeret furdalás nélkül.

– Igazad van – helyeselt Kimberly, majd elegánsan felállt az egyik olvasó bőrfotel karfájáról, és elindult felém. Azt hittem, hogy a könyvet akarja kivenni, így a kezemet nyújtottam felé, de mielőtt az ujjaim megérinthették volna akár a borítóját is, ő a földre ejtette. – Még a végén átvesszük ezt a bűzt. Pedig a használt cipőmnek is jobb szaga van ennél...

Már arra sem méltatott, hogy a megvetése és szánalma mögött elmosolyodjon. Egyszerűen fogta magát, a könyvet pillantásra sem méltatta, és sarkon fordulva kivonult a könyvtárból. Mintegy jelszóra a többiek is eldobták az éppen a kezük ügyébe kerülő könyveket – minden egyes puffanás jelezte, hogy egy újabb ember hagyta el a helységet.

Amikor az utolsó vízi mentő is elhagyta a könyvtárat, meg kellett volna könnyebbülnöm, vagy legalább valami hasonló fellélegzés félének kellett volna átjárnia, de még csak a közelében sem jártam ilyesminek. Csak az üres megalázottság és a végtelen magány maradt ebben a veremben mellettem.

Magam elé meredve omlottam a pult alá, és olyan kicsire húztam össze magam, amilyenre csak bírtam. A sár rádermedt a ruhámra, és amikor megmozdultam a hirtelen csöndbe hangos ropogásként hatott, ahogy lepergett rólam néhány darab. Sírni akartam, zokogni, de egyetlen könnycseppet sem tudtam kicsikarni magamból. Egyszerűen elfogyott belőlem minden, teljesen kiürültem, akár egy lyukas kancsó, amibe már hiába töltenek különböző italokat – csak átfolyik rajta, bár mindből marad néhány csepp az oldalán, hogy emlékeztesse a minőségükre.

A magány jeges karmaival körbezárt, és bilincsbe verte a szabadságomat. Egyedül voltam, mint egy csillag a sötéten fénylő égbolton. Milliónyi más csillag vette körül, tudtak róla, látták, hogy ott van, mégsem foglalkoztak vele.

Hangos ajtócsapódás szakította félbe megnyugtató önmarcangolásomat, mire rémülten rezzentem össze. A szívem hevesebben kezdett verni a gondolatra, hogy esetleg valamelyik vízi mentő vagy éppen maga Kimberly felejtett itt valamit, hiszen csak néhány perce, hogy elmentek. Vagy több? Nem tudtam, mióta kucoroghattam a földön, és nem akarózott felállni, hogy ellenőrizzem, ki lehet a látogató.

– Hahó, Jasmine! – csendült kedvesen egy mély női hang, mire megkönnyebbülten felsóhajtottam.

Kimásztam a pult alól, és igyekeztem nyugtatóan rámosolyogni az egyetlen barátnőmre. Juliette Brosh meghökkenve szedegette össze a földön szerte-széjjelhagyott könyveket, hosszú, fekete haja tökéletes francia fonással vonult végig a feje tetejétől végig a tarkóján keresztül egészen a nyakáig. A fonatának a vége karcsú derekát verdeste, ahogy hajlongott a könyvekért. Barna bőre és kirívó színekkel tarkított ruhái elárulták a hovatartozását, de nagy szerencsémre sosem foglalkozott ezzel. Minden családtagjának barna volt a szeme, a haja pedig fekete. Juliette volt az albínó, amiért az ő szeme egészen világoskéken világított csokoládébarna bőre mellett.

– Mi történt veled? – kérdezte elszörnyedve a látványomtól, és az egyik közeli alacsony asztalra helyezte a könyvpakkot.

Elmosolyodtam. Juliette-től attraktikusabb személy kevés volt a földön – már a jelenlététől megnyugodtam, pedig zavarban kellett volna lennem. Odalépett a pult túloldalára, és szemrehányón nézett végig rajtam.

– Igazán nem kellene már itt lenned! – jegyezte meg ironikusan. – Ahogy elnézlek az a sár már több órája rád száradt, szóval...

– Nincs semmi bajom, Juliette! – igyekeztem megnyugtatni, és végre elegendő erőt éreztem magamban ahhoz, hogy előmerészkedjek a pult mögül. – Volt egy kis balesetem, aztán nem nyílt rá mód, hogy haza tudjak menni átöltözni.

– Igen, azt láttam, milyen nyomós okod volt rá – forgatta a szemeit, amik szinte szikrákat hánytak, ahogy folytatta. – Mikor kaparod már ki a szemeit annak a szemét kis...

– Na, de Juliette! – hangzott fel egy újabb hang az ajtó felől, mire mindketten csodálkozva néztünk abba az irányba.

Az ajtóban egy aprócska öregasszony ácsorgott, ám amilyen apró volt, annál nagyobb volt a kisugárzása. Derekát kihúzta, a fejét felszegte, és az állát büszkén felemelte, ahogy beljebb lépett. A haja szabadon szállt utána, és ezüstösen csillant meg rajta a beszűrődő nap lágy fénye.

Úgy láttam, hogy a barátnőm is meglepődött, aztán mintha hirtelen észbe kapott volna, odament az idős hölgyhöz, és kedvesen arcon puszilta.

– Szia, Nagyi! Miért nem vártál meg kinn a kocsiban? – érdeklődött Juliette, de inkább hangzott szemrehányásnak, mint igazi kíváncsiskodásnak.

Az öreg hölgy leintette.

– Semmi kedvem nem volt abban a csotrogányban várakozni, amikor te ebbe a csodálatos könyvtárban molyolsz – magyarázta, aztán lekicsinylően nézett az unokája kék szemeibe. Csak ekkor tűnt fel, hogy a szemük teljesen egyforma, kinézetre, színre, mindenhogyan, teljesen passzoltak. – Fogadok, hogy nem is vagy tag! Egyetlen könyvet sem vettél ki még innen, igazam van?

Juliette eddig a plafont bámulta bosszankodva, ezekre a szavakra azonban szégyenkezve sütötte le a szemeit, és fekete, kopogós cipőjét kezdte mustrálgatni.

– Oh, pedig kivett már párat – siettem a védelmembe venni, mert bár fogalmam sem volt róla, hogy milyen az, amikor az embert egy családtagja szapulja, Juliette arcára rá volt írva, hogy nem egy kellemes élmény. – Illetve én adtam neki kölcsön, de én is innen hordom a könyveim nagy részét.

– Valóban? – húzta fel az egyik szemöldökét a hölgy, kihívóan nézett rám. – És vajon milyen téma érdekelheti az én leleményes unokámat?

Ennek a Nagyinak lehetett valami különleges képessége, mert bár láttam, hogy Juliette hevesen hadonászik a háta mögött, mégis képtelen voltam elfordítani a tekintetemet, és ránézni.

– Szakácskönyvek – böktem ki az igazat, és ekkor végre rá tudtam nézni a barátnőmre, aki elkeseredetten fogta a fejét, mintha várná a vulkán kitörését, de nem tehet semmit ellene. Próbáltam javítani a helyzetén. – Isteni ételeket főz. Igazán! Ha egy nap megnyitja az éttermét, biztosan rengetegen fognak hozzá látogatni.

– Igazán? – tudakolta a hölgy, de nem tűnt olyan lelkesnek, mint amennyire én voltam. Úgy tűnt, hiába akartam segíteni, csak még nagyobb bajba sodortam Juliette-t. – Apád ismeri ezeket a terveidet?

Költői kérdés volt, ez nyilvánvaló. Ellépett tőlünk, és a pulthoz sétált. Csöndes nyugalommal szemlélte a könyvtárat, mintha valóban akkora öröm lenne neki itt lenni. Juliette szemrehányó pillantást vetett rám, amit én sajnálkozva viszonoztam.

Idegesen léptem a táskámért, ami az öreg hölgy előtt hevert a pulton. Megragadtam és le akartam rántani, ő azonban rátette ráncos, apró kezeit. Juliette szemeivel figyelt engem, én pedig összezavarodva néztem le rá. Fogalmam sem volt, mit akarhat, és már nagyon szerettem volna megszabadulni a sáros göncöktől.

– Jó barátja vagy az én Juliette-emnek – kijelentés volt, mégis bólintottam.

Juliette lelkesen megragadta a nagyanyja vékony kis vállait, és nevetve súgta a fülébe.

– A legjobb!

Egymásra mosolyogtunk, majd a hölgy egyik kezével a táskámat, a másikkal az ujjaimat markolta meg erősen, mintha attól félne, hogy taszíthat engem. Belenéztem Juliette szemeibe az öreg hölgy arcán, és elakadt a lélegzetem: fehéren néztek vissza rám, mintha teljesen vakok lettek volna. Juliette tekintetét kerestem, de ő kifejezéstelen arccal meredt rám ugyanazokkal a szemekkel.

– Akkor legyen meg, amit akarsz! Akkor, amikor úgy kívánod és egészen addig, amíg vissza nem vonod! – suttogta az öregasszony, én pedig döbbenten meredtem rá.

A következő pillanatban Juliette kacagása felhangzott, elengedte a nagyanyját, és nevetve átkarolt engem. A hölgy szemei is visszatértek a normális kerékvágásba, és mintha mi sem történt volna, a kezembe adta a táskámat.


2010. január 29., péntek

1. Varázslat


2009. június 06.

"Kedves Naplóm!

Az idei nyár éppen olyan unalmasnak ígérkezik, mint a tavalyi. Az emberek inkább járnak strandra a forró napsütésben, mint hozzám, a városi könyvtárba.

Ha szellemmé válnék, és a testem áttetsző lepelbe öltözne, akkor sem lennék feltűnőbb, mint a jelenlegi külsőmmel. Igyekeztem a teljesen átlagos barna haj, barna szem besorolásomat kiváltani divatos frizurával, valamint extrém ruhákkal, de hiába. Ha az emberek megláttak, csak egy unalmas könyvtáros kisasszonnyal találták szemben magukat. Mindenképpen az járt a fejükben, hogy ha leállnának velem társalogni, bizonyára frenetikus idézetekkel szórakoztatnám őket, amikről azt sem tudták, hogy léteznek. És mivel senki nem szereti, ha ő a társalgásban a leghülyébb, fél, így senki nem tolongott az ajtóm előtt ma sem.

Oh... de mégis. Mrs. Ameriston, akinek annyira rossz a szeme, hogy én szoktam neki felolvasni. Sebaj! Aranyos kis nénike, és távol él a családja...

El sem hiszem, hogy egy nénikéről írogatok... Holnap lesz a huszonharmadik születésnapom. Az éppen aktuális szerelmi életemről, szexuális kapcsolataimról, vagy bármi másról kellene írnom. Vagy egyáltalán nem kellene írnom, olyan gyerekes dolog – ördög vinné anyám nagynénjét, amikor tizennyolc éves koromban a kezembe nyomta ezt a vacakot...

Oh, holnap jönnek a vízi mentők néhány könyvért, amit előír a szabályzatuk. Biztosan Kimberly is ott lesz, ő pedig ki nem hagyna egyetlen alkalmat sem, hogy megalázzon. Már a gimiben is rühellte a képemet, és ez az óta csak fokozódott. Bíztam benne, hogy ezen a nyáron minden méreganyagot kiszívnak a nyelvéből a hetente váltakozó Adoniszok.

Nem akarok ennyire gonosz lenni... még a végén olyanná válok, mint ő. De nem tehetek róla, egyszerűen ezt hozza ki belőlem. És azok a pasik, akik a lába nyomáért odaadnák a fél karjukat...

Én nem vágytam tökéletességre. Annyit viszont szerettem volna, hogy végre nekem is akadjon valaki. Bárki, aki többre becsül annál, aminek látszom. Csak elfogadna intellektuálisan, morálisan, olyannak, amilyen valójában vagyok, ha levetem a könyvtári köntösömet. Mit bántam én, ha éppen nem egy divatmagazin címoldaláról ugrott volna le, csak szeressen. Óvjon és vigyázzon – és persze legyen intelligens, aki bármilyen képtelen helyzetben képes felfogni, hogy mi történik vele, vagy éppen velem.

Hajjaj... már megint bilibe lógatom a kezeimet, ráadásul könyékig.

Kedves Naplóm, jó éjszakát! Holnap jövök és elmesélem a megalázott pillanataim legjobbjait!"

2009. június 7.

A nap sugaraira ébredtem. Kinyitottam a szemeimet, és ahogy megláttam az ébresztőórámat, rémülten pattantam ki az ágyból. Az órát fogmosás közben földhöz vágtam, amiért immár sokadik alkalommal cserbenhagyott.

A tükör előtt igyekeztem használható kinézetet alkotni, a hajkisimító nagy segítségemre volt ebben, így pillanatok alatt sikerült simára vasalnom egyébként göndör tincseimet. Magamra rántottam a gondosan előző éjjel kikészített bokáig érő fehér szoknyámat, a hozzá illő vajszínű blúzzal, aztán gyorsan magamhoz vettem a könyvtár kulcsait és kirontottam a házból.

A kerékpárom olyan állapotban volt, hogy mindenféle óvintézkedés nélkül a ház előtt hagyhattam, senkinek esze ágában nem volt, még csak arrébb tolni sem, nem hogy ellopni. A szoknyámat a térdeim közé kaptam és gyorsan nyeregbe vágtam magam. Átgondoltam, mit felejtettem el, de hirtelen a mindennapi rutinjaim mind összekavarodtak bennem. Elzártam a gázt? Bekulcsoltam az ajtót? Mit felejtettem még el?

Nem számított... mindenképpen a mentősök előtt akartam a könyvtárba érni, az pedig ötsaroknyira volt tőlem. Őrült módjára tekertem, közben azon jártattam az agyamat, hogy ha így folytatom, valószínűleg egy izzadt hógolyó leszek, mire odaérek. Ez az elképzelés lassabb lábmunkára ösztökélt.

Már messziről láttam, ahogy a könyvtár épülete előtt egy aprócska alak ácsorgott, akiben megkönnyebbülten ismertem fel Mrs. Ameristont. A sokféle virágos ruhája közül ezúttal ő is egy fehéret választott magának. Kiábrándultan néztem végig magamon, miközben áttértem a másik sávba az úton. Más esetekben is így szoktam, mondjuk más esetben előbb gondosan körülnézek.

Későn vettem észre a szemből szabályosan közeledő hatalmas dzsipet, aminek a sofőrje még időben félrerántotta a kormányt, így nem kerültem a hatalmas kerekei alá. Hangos dudaszó vonta rám a környékbeliek figyelmét, mire zavaromban lesütöttem a szemeimet. Bár ne tettem volna!

A biciklim csak gurult, én pedig elfelejtettem irányítani. Egyenesen nekilódult a könyvtár melletti lejtőnek, aminek a végén kedves kis kerítésbe ütközött. Nagyot lökött rajtam, én pedig belezuhantam a kerítés mögötti pocsolyába, amit többen balga félreértések miatt kacsaúsztatónak hívtak.

Pechemre nem veszítettem el az eszméletemet, így lábra tudtam állni. A világos öltözékem kellemetlen, ragacsos sárszínűvé vált, és viseletre is éppen ilyen volt. Átmásztam a kerítésen, és a betonúton a könyvtár bejárata felé cuppogva arra gondoltam, hogy ennél rosszabb már nem is történhet velem. Tévedtem!

A hatalmas dzsip, amelyiknek csaknem nekimentem már a parkolóban volt, hogy vagy fél tucatnyi tökéletes szépségű piros ruhás vízi mentő szálljon ki belőle. Volt, aki vette a fáradtságot, hogy félrefordulva somolyogjon, azonban volt, ki egyenesen az arcomba nevetett. A kis tömegből egy Aphrodité lépett elő, hosszú szőke hajába belekapott a lágyan fújdogáló szellő, tökéletesen kisminkelt szemeit sötét napszemüveggel takarta el, de így is lehetett látni a mély szánalmat, ami mögötte rejtőzött.

– Istenkém, Jasmine! – nyafogott Kimberly, és kihívóan keskeny csípőjére helyezte finoman megmunkált kezeit. – Azt hittem, a múltkorinál szánalmasabb látványra már képtelen vagy, de bizony hatalmasat tévedtem!

Ekkorra már nem akadt olyan, aki nem nyíltan röhögne rajtam.

Hiába vártam azt a valakit, nem jött el, hogy megvédjen önmagam helyett is...

Prológus


2009. december 21.


"Kedves Jhonny Diary!

(Egyetlen Naplóm!)

Talán a végtelen magányosság mégsem a legszörnyűbb, amit átélhet az ember. Hosszú évekig éltem a társadalom tagjaként, mégis eltűntem az ismeretlenség homályában. Szellem voltam, de te angyalnak láttál, aki méltó a nemes érzelemre, amit beléd ültetett a cigányasszony.

Sosem érdemeltelek meg, mégis megadattál nekem, ha csak rövid időre is. Olyan nagyszerű érzés volt hozzád tartozni, biztosan tudni, hogy elfogadsz engem korlátok és feltételek nélkül! Soha nem fogom ezt elfelejteni, soha nem foglak téged a feledés homályába taszítani.

Meg kell értened: én nem vagyok isten! Nem dönthetek helyetted, még akkor sem, ha elveszítelek. Persze időre van szükséged... Hirtelen kaptál egy önálló életet, kikerültél a varázslat alól, sikerült megszabadítanom téged a bűvkörömből. Most már önálló döntéseid lehetnek, nem kell mindig azt tenned, amit elvárok tőled. Azt eszel, amit akarsz és akkor, amikor jólesik neked, azzal lehetsz együtt, akivel szeretnél, ráadásul abba lehetsz szerelmes, aki szimpatikus neked! Ez nagyon fontos, Jhonny!

A cigányasszony elmondta, hogy attól a pillanattól kezdve már teljesen önálló emberré váltál. Nem köt hozzám semmi. Remélem, örülsz, és nem riaszt meg nagyon az új életed. Kimberly bizonyára hamar betölti az üres réseket, amit a varázslat megszűnése okozott.

Rám sem úgy fogsz emlékezni, ahogy azelőtt voltunk. Ezt viszont én nem bírnám elviselni. Nem akarom látni magamat a szemedben bukott angyalként, ezért inkább a régi jó szellem álarcomba bújok, és pénteken éjjel elsuhanok az ismeretlenbe.

Boldog életet kívánok neked:

Jasmine Relay"A levelet nem olvastam át egyszer sem. A végére odafirkantottam a nevemet, aztán gyorsan összehajtottam, és a borítékba rejtettem. A szobám a hold félhomályába burkolózott, mégis könnyen megtaláltam az ablak alatti matracot. Könnyek homályosították el a látásomat, ahogy eszembe jutott, mennyi minden történt velünk ebben a szobában, ezen a matracon.

Csak varázslat volt! – emlékeztettem magam, és dühösen letöröltem a könnyeimet.

A levelet a matrac fölé, az ablakpárkányra támasztottam. Tudtam, hogy oda fog esni az első pillantása, ha hazajön a dolgaiért. Csaknem felnevettem – hiszen már máshol van az otthona... mással.

Megacéloztam az akaratomat, aztán "így lesz a legjobb neki" gondolatokkal megmarkoltam a bőröndömet, és elindultam az állomás felé. A buszom fél órán belül indul...